Nhà mèo Miêu miêu chuyên nhân giống mèo ba tư và exotic.Liện hệ : 0937 96 8989

Jacob là mèo Ba Tư giống của nhà Miêu Miêu

 

jacob mèo đực giống nhà Miêu Miêu

Jacob  là mèo ba tư  giống nhà Miêu Miêu

Comments

comments